Allmänt om brandsläckaregranskning

 • Vid granskning av tryckladdade brandsläckare kontrollerar vi följande:

  • Tryckkärlsmärkningarna
  • Totala vikten
  • Tryckmätaren och släckarens interna tryck
  • Pulvrets konsistens
  • Tryckkärlets yttre skick och etiketten/bruksanvisningen
  • Avtryckaren och sigillets skick
  • Slangen och/eller munstyckets skick
 • Vid granskning av brandsläckare med tryckpatron kontrollerar vi följande:

  • Behållaren och tryckpatronens märkningar
  • Totala vikten
  • Tryckpatronens vikt
  • Pulvrets konsistens
  • Avtryckningsmekanismens yttre samt inre delar samt funktion
  • Sigillen
  • Behållarens yttre skick och etiketten/bruksanvisningen
  • Slangen och munstycket
  • Tätningarna
 • Handbrandsläckarna bör granskas varje år då de påverkas av eventuella funktionspåverkande faktorer så som fukt, vibrationer, temperaturförändring och kyla. På platser där risken för ofog är större än vanligt kan även ett årligt granskningsintervall rekommenderas.
 • Handbrandsläckarna bör granskas vart annat år då de är placerade i torra utrymmen med konstant temperatur.