Tjänster

Brandsläckare

Granskning, reserdelvar, service och provtryckning
Läs mer om granskning av handbrandsläckare.


Brandposter

Granskning, reserdelvar, service och provtryckning


Flytgassystem

Installationer, provtryckningar och service


Luftflaskor

Fyllning och provtryckning


Befolkningsskydd

Granskning, material samt provtryckning


Fallskydd

Granskning och försäljning


Fastigheters
utrymningssäkerhet

Granskning, förslag och exempelvis förbättring av utrymningsskyltning


Utrymningsplaner

Uppgörande av nya utrymningsplaner samt uppdatering av befintliga


Småmaskiner

Årsunderhåll samt reservdelar


Skolning

Vi ordnar skolning i hantering av handbrandsläckare och brandfilt.
AS1-Intyg fås vid behov.