Flytgastillbehör

Gasbrännare

Olika grillar och exempelvis ”Muurikka” brännare.


Gasinstallation

Vi har slangar, anslutningdelar och kopparrör för mindre gasinstallation eller reparationer.