Flytgastillbehör

Gasbrännare

Olika grillar och exempelvis ”Muurikka” brännare.


Gasinstallation

Vi har slangar, anslutningdelar och kopparrör för mindre gasinstallation eller reparationer.

Vi har P-klassens behörighet för gasinstallationer och servicearbeten:
Flytgasinstallation och servicearbeten för flytgassystem där förbrukningsapparaternas sammanlagda effekt är högst 70kW.