Tjänster

Granskningar

 • Vi granskar och servar brandposter
 • Via oss provtryckning av tryckkärl och luftflaskor
 • Vi granskar befolkningsskydd och säljer nödvändigt material
 • Vi granskar och säljer säkerhetsselen (fallskydd)
 • Vi utvärderar utrymmen ur brandsäkerhetsperspektiv och installerar vid behov säkerhetsmärkning, handbrandsläckare och brandvarnare
 • Vi uppdaterar även utrymningsplaner/kartor där släckningsutrustning och utrymningsvägar framgår. Utrymningsplanerna kan vi även erbjuda som skyltar om så önskas

Gasförsäljning

 • Linde Industrigaser
 • AGA Flytgas
 • Gasburkar för campingutrustning
 • Wassermax / Sodastream koldioxidpatroner

Småmaskiner

 • Honda småmaskinsförsäljning och service. Service även av andra märken

Skolning

 • Vi ordnar brandsläckningsövningar med fokus på användning av handbrandsläckare och brandfilt